Kopie obrazu – technologická kopie – techniky malby

Techniky malby – Publikace POHLED DO OBRAZU, ak. mal. Radomil Klouza

Začátkem prosince 2014 vyšla publikace POHLED DO OBRAZU s podtitulem Technologická kopie jako tvůrčí studijní proces. Tato vlastní autorská studie se věnuje stavbě obrazových vrstev a užitým technologickým postupům staromistrovské malby. Prostřednictvím tvorby technologických kopií detailně zaznamenává celkový proces vzniku uměleckého díla. Cílem této názorné instruktivní metody je přispět a tím v doposud nepublikovaném konceptu rozšířit poznání o stavbě historického díla, ozřejmit specifika dobových technik a s textovými komentáři zároveň chronologicky utřídit různé vlivy projevující se v technickém slohu malby.

Publikaci si můžete koupit například v knihkupectvích Academia v knihkupectví Karolinum či v knihkupectví KAVKA za doporučenou cenu 800 Kč včetně DPH. Školy, galerie, muzea a knihovny si mohou knihu objednat u nakladatele – F. Šalé, albert-knihy@seznam.cz, 602 953 418 za cenu 600 Kč včetně DPH)

Obálku knihy s anotací najdete v této rubrice jako první obrázek v galerii níže pod texty.Kopie obrazu – technologická kopie

Předmětný zájem o technologickou kopii uměleckého malířského díla vychází především ze studia historických technik s nezbytnou vazbou na restaurátorskou činnost, a má proto zejména poznávací význam. Prakticky může takové dílo plnit též i funkci zástupnou za ztracený či chybějící originál. Tvorba tohoto zaměření vyžaduje však vedle teoretických znalostí o tradičních slohových postupech, technikách a historické technologii zároveň i praktické zkušenosti s malířským materiálem a zejména malířskou schopnost tyto znalosti použít. Z více než stovky technologických kopií (převážně barokních děl a děl z první poloviny 19. století) realizovaných zejména pro soukromé objednavatele jsou v obrazové dokumentaci webových stránek zastoupeny pouze některé veřejné zakázky: např. Mistr Theodorik – Sv. Lukáš, Sv. Kunhuta a Sv. Mořic pro EXPO 2000 v Hannoveru, Sv. Pět Bratří pro hrad Karlštejn, Sen sv. Eliáše od P. Brandla pro kostel P. Marie Vítězné v Praze (Pražské Jezulátko) a tři další Theodorikovy obrazy (Sv. Lukáš, Sv. Matouš, Sv. Karel Veliký) pro reprezentační interiér společnosti SAZKA. Další ukázky mají převážně již soukromý studijní charakter.
Zvětšený návrh opony od J. Berglera ve foyer Stavovského divadla v Praze, obrazy A. Slavíčka a J. Preislera pro Loosovu vilu v Praze, kolekce portrétů bývalých a též současných předsedů české advokátní komory, kolorované kresby M. Alše pro Obecní dům v Praze a řada dalších realizací tohoto zaměření převážně pro soukromé majitele jak v Čechách, tak v cizině značí, že kvalitní kopie uměleckého díla má jako výtvarné dílo stále své místo. Obdobně jako obrazová prezentace restaurátorských prací, též přehlídka technologických kopií je pouhým zlomkem prakticky již dokončeného konceptu s titulem „Technologická kopie obrazu jako tvůrčí studijní proces” se samostatnou kapitolou „význam kopie pro restaurátorskou praxi". Tento materiál v názorné instruktivní obrazové podobě mapuje skrytý organismus obrazů, tj. technický sloh malby počínaje 14. stoletím a konče druhou polovinou 19. století. V textu je komentován jak technicko-technologickými daty a pracovními postupy, tak zároveň v praxi aplikovanou a tím zároveň ověřovanou historickou technologií. V daných případech se tedy jedná o celkovou materiální a též stavební rekonstrukci uměleckého díla s důrazem na postižení specifiky a charakteru konkrétní malířské tvorby, resp. autora originálu. Textový komentář vychází především z osobních zkušeností a jednak z různých odborných pramenů či tématických skupin s uvedením základních receptur (včetně pracovních postupů). Zároveň čerpá z výsledků věcného soudobého technologického průzkumu – technologických dat sestavených při restaurátorských průzkumech význačných středověkých a barokních děl v Restaurátorském malířském ateliéru Akademie výtvarných umění v Praze a Restaurátorském oddělení NG v Praze – M. Hamsík a V. Frömlová. Původním záměrem tohoto „projektu”, který byl zpracováván výhradně vlastními realizacemi a náklady (počínaje restaurováním některých předmětných děl), bylo především rozšířit interní skriptový materiál restaurátorské školy AVU v Praze. Tato připravená pracovní verze se však v průběhu posledních let šířila pouze v elektronické podobě. V závěru roku 2014 se především velkorysému sponzorskému počinu prof. Lubomíra Kočvary a JUDr. Raa Uppaluriho podařilo tento studijní materiál převézt do tiskové podoby a uvézt tak publikaci na knižní trh. Ve snaze o maximální přehlednost a srozumitelnost celé studie určené tak pro co nejširší vrstvy veřejnosti byl proto původní skriptový jazyk včetně obrazového materiálu značně obsahově redukován a upraven.

/Výňatek z úvodní kapitoly: …zájem o technologickou kopii obrazu, která může sloužit především jako poznávací most s trvalými a nadčasovými hodnotami minulosti, je veden výhradně z pozice studia historických technik, a to zejména v návaznosti na restaurátorskou praxi. Tato činnost však již podléhá nezbytným odborným kritériím, která jsou vymíněna celkovou důsledností pracovního postupu a porozuměním specifickým tvůrčím procesům. Teprve poté, když jsou v maximální možné shodě s originálem dodrženy veškeré technologické, technické a formálně výrazové specifika (což je prakticky prubířský kámen i vlastních malířských schopností, znalostí a dlouhodobé malířské praxe včetně přesného vidění a zručnosti), může takto kvalitní kopie uměleckého díla plnit úlohu nejen jako zástupný dokument, ale i jako hodnotný umělecký artefakt (např. v památkových a muzeálních expozicích). Tento specificky zaměřený tvořivý způsob ověřování si základních i vedlejších vlastností celé široké škály materiálů, jejich praktickou přípravou a jejich aplikací nezastoupí ve svém souhrnu žádná zprostředkovaná „data" či pouhé informace. Při úvaze, že všechny obrazové složky mají z hlediska technického slohu záměrně koncipovaný význam (v závislosti na technologických a výtvarných aspektech), je proto malířská rekonstrukce díla jednou z cest k pochopení podstaty těch procesů, které jsou jinak ve své vizuální latentnosti těžko poznatelné. Nicméně ovlivňují a mnohdy určují celkový účin uměleckého díla./

Informace k obrazové galerii: V současnosti je velká řada zde prezentovaných děl dostupná k případnému prodeji.

ReMaRK-atelier nikdy nebyla a není firemní společností. ReMaRK je v daném případě složenina začátečních písmen Restaurátor Malíř Radomil Klouza jakožto jedné OSVČ.
administrace
TOPlist page=technologicka-kopie