Reference

Publikace POHLED DO OBRAZU

Začátkem prosince 2014 vyšla publikace POHLED DO OBRAZU s podtitulem Technologická kopie jako tvůrčí studijní proces. Tato vlastní autorská studie se věnuje stavbě obrazových vrstev a užitým technologickým postupům staromistrovské malby. Prostřednictvím tvorby technologických kopií detailně zaznamenává celkový proces vzniku uměleckého díla. Cílem této názorné instruktivní metody je přispět a tím v doposud nepublikovaném konceptu rozšířit poznání o stavbě historického díla, ozřejmit specifika dobových technik a s textovými komentáři zároveň chronologicky utřídit různé vlivy projevující se v technickém slohu malby.

Publikaci si můžete koupit například v knihkupectvích Academia, v knihkupectví Karolinum či v knihkupectví KAVKA za doporučenou cenu 800 Kč včetně DPH. Školy, NPÚ, galerie a muzea si mohou knihu objednat u nakladatele – F. Šalé, albert-knihy@seznam.cz, 602 953 418 za cenu 600 Kč včetně DPH.

Přebal knihy a anotaci najdete v rubrice Technologická kopie jako první obrázek v galerii pod texty.Užší chronologicky řazený výběr RESTAURÁTORSKÝCH REALIZACÍ za období více než 30-leté praxe v oboru – viz galerie v sekci RESTAUROVÁNÍ

 • Restaurátorský průzkum, odkryv a restaurování rokokové nástěnné malby na zámku v Litomyšli (s R. Uppaluri).
 • Restaurování tří rozměrných obrazů z Bitevního sálu ze zámku Litomyšl (s R. Uppaluri).
 • Restaurování nástěnné malby na klenbách presbyteria a oratoří v kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze 2 (s R. Uppaluri, M. Blahoutem a V. Potůčkem).
 • Restaurování polychromované figurální a dekorativní výzdoby hlavního oltáře v kostele Proměnění Páně – Chlum u Lomnice nad Popelkou.
 • Samostatný podíl na restaurování plastické a malířské výzdoby hlavního oltáře (F. Preiss, J. K. Liška) v kostele sv. Voršily v Praze (s M. Křížkem, P. Padevětem, M. Pavalou, a s N. Maškovou)
 • Restaurování rozměrného obrazu od V. V. Reinera (Bitva s Turky) ze zámku Duchcov (s M. Křížkem, P. Padevětem, M. Pavalou, P. Kadlecem).
 • Samostatný podíl na restaurování nástěnných figurálních maleb v severní přední části presbyteria kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
 • Restaurování kolekce 25 lunetových závěsných obrazů z ambitu pražské Lorety.
 • Restaurování rozměrného obrazu – rodokmen rodu z Vrtby ze zámku Kozel.
 • Samostatný podíl na restaurování nástěnné barokní malby v hlavním sále Týnské fary v Praze 1 (s Mirkem a Hanou Slavíkovými a E. Votočkovou)
 • Restaurování souboru obrazů (okruh M. V. Halbaxe) z kostela P. Marie v Malé Chuchli.
 • Restaurování nástěnných maleb a malby na klenbě od A. Muchy v Primátorském salónku – Obecní dům v Praze 1.
 • Restaurování interiérové renesanční nástěnné malby – Platýz, Praha 1.
 • Restaurování kolekce cca 50 polychromo­vaných plastik a závěsných obrazů převážně s tématem sv. Jiří ze sbírky Ferdinanda de Este (tzv. Jiříkárna) ze zámku Konopiště.
 • Restaurování řady jak středověkých, tak novověkých plastik a obrazů pro regionální muzea a galerie – výběr:

  Madona z Litic a sv. Jiří z Malesic – západočeská gotika (NG v Praze), Madona z Hnojic a Madona z Hranic (Muzeum výtv. umění Olomouc), Sv. Jan z Golgoty (Muzeum ve Vyškově), Kristus na kříži (Západočeské muzeum Domažlice), sousoší oltáře „Snímání z kříže” (kostel Sv. Jana Křtitele v Tatenicích), Madona Rynecká (chrám Panny Marie před Týnem v Praze), Bolestná Panna Marie z Kadaně (Muzeum v Chomutově), Karel Škréta – Sv. Václav mezi dvěma anděly (kostel Sv. Štěpána v Praze 2), Karel Škréta – Zvěstování Panně Marii (chrám Panny Marie před Týnem v Praze), …

 • Restaurování uměleckých děl pro sbírky NG v Praze – výběr:

  J. Bergler – Heřman po bitvě v Tentoburském lese, J. J. Heinsch – Světec, M. V. Halbax – Oběť Abrahámova, Sv. Pavel a Silas ve vězení, P. Brandl – Sen sv. Eliáše, B. Spranger – Sebevražda Sofonisby, P. P. Rubens (dílna) – Portrét A. Spinoly, Mistr Matějovského olt. – Klanění tří králů, Navštívení P. Marie zv. Ringhofferovo, Assumpta v květnici zv. Lannova, Dürer (následník) – Madona s kosatcem, Karel Škréta – Sv. Martin se dělí o plášť, Lukas Cranach st. – Kristus a cizoložnice, Oltář z Duban, …

a řada obrazů ze Sbírky moderního umění: J. Šíma – Modrá krajina, F. Tichý – Létací hrazda, Toyen – Tři tanečnice, J. Průcha – Vesnice a Rodinný portrét, F. Kupka – Herečka z kabaretu, …

 • Další realizace – viz TECHNOLOGICKÁ KOPIE a VOLNÁ TVORBA

administrace
TOPlist page=reference