Klouza Radomil, ak. mal. a rest., 1955

Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (v roce 1982) ateliér "Restaurování uměleckých děl malířských" se specializací na restaurování závěsného obrazu, deskové malby, polychromované plastiky, nástěnné malby a sgrafita.
Užší zaměření:
  • tvorba obrazových kopií - technologická kopie
  • klasický malířský portrét
  • volná malířská práce
Vedle hlavní profesní činnosti zaměřené především na oblast restaurování uměleckých děl malířských a polychromované plastiky to byla též činnost pedagogická - odborný asistent na AVU v restaurátorském malířském ateliéru (od roku 1990 s mezipřestávkami několika let do roku 2006)
Profesní motto: "...za výsledek práce na svěřeném díle nakonec vždy zodpovídá a bude zodpovídat jedinec t.j. ten, který se díla dotýkal..."

Techniky malby – začátkem prosince 2014 vyšla publikace POHLED DO OBRAZU s podtitulem Technologická kopie jako tvůrčí studijní proces. Tato vlastní autorská studie se věnuje stavbě obrazových vrstev a užitým technologickým postupům staromistrovské malby. Prostřednictvím tvorby technologických kopií detailně zaznamenává celkový proces vzniku uměleckého díla. Cílem této názorné instruktivní metody je přispět a rozšířit poznání o stavbě historického díla, ozřejmit specifika dobových technik a s textovými komentáři zároveň chronologicky utřídit různé vlivy projevující se v technickém slohu malby.

Publikaci si můžete koupit například v knihkupectvích Academia, v knihkupectví Karolinum či v knihkupectví KAVKA a dále také v galeriích (NG v Praze) a muzeích (Museum Kampa). Školy, muzea a galerie si mohou knihu objednat u nakladatele – F. Šalé, albert-knihy@seznam.cz, 602 953 418 za cenu 600 Kč včetně DPH.

ReMaRK-atelier nikdy nebyla a není firemní společností. ReMaRK je v daném případě složenina začátečních písmen restaurátor malíř Radomil Klouza.


administrace
TOPlist page=biografie